Cưới hỏi trọn gói Hoàng Vũ không chấp nhận cung cấp ra những sản phẩm và dịch vụ cưới hỏi kém chất lượng.

Mẫu khánh tên phông lụa

  • Tên Sản Phẩm

    Mẫu khánh tên phông cưới

  • Giá : 500.000
  • Khuyến mại Không
  • Tình trạng Sẵn hàng
  • Chất lượng In PP dán trên Fomech

Mẫu khánh tên Phông lụa sử dụng trong cưới hỏi. Cùng lựa chọn để cho khác  biệt giữa ngày ăn hỏi và ngày cưới nhé.

File in PP khong keo can mo kt(1x1)m-05 khánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cưới khánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cưới khánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cưới khánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cưới  khánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cưới khánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cướikhánh tên, phông lụa khánh tên, phông lụa đám cưới, khánh tên cưới

Bình luận

Sản Phẩm Liên Quan

phông đẹp phông đẹp

Giá : 1.200.000

Phông lụa VIP Phông lụa VIP

Giá : 1.300.000

Phông lụa xốp VIP Phông lụa xốp VIP

Giá : 1.300.000